Công văn số 528/STTTT-CNTT&TT ngày 16/8/2016

Về việc ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện dịch vụ thuế điện tử

Loại tin: 

Văn bản chỉ đạo, điều hành

File gắn: