Thông tin chung

Mô tả File gắn
Công văn số 528/STTTT-CNTT&TT ngày 16/8/2016

Về việc ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện dịch vụ thuế điện tử

PDF icon 528.stttt-cntttt ke khai thue đt.pdf.signed (1).pdf
Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn sử dụng Chữ ký số năm 2015

kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015

PDF icon 25.kh-stttt.pdf.signed.pdf
Kế hoạch triển khai Chữ ký số của UBND tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch triển khai ứng dụng Chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015

PDF icon 3748.kh-ubnd 2015.pdf
Kế hoạch triển khai chữ ký số năm 2016

Kế hoạch triển khai chữ ký số năm 2016

PDF icon 27.kh-stttt 2016.pdf.signed.pdf