Thông tin chung

Mô tả File gắn
Thông tin liên hệ

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BẮC GIANG

Địa chỉ : Đường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang- TỈnh Bắc Giang

Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số: Trung tâm CNTT&TT Bắc Giang

ĐIện thoại: 02403555990

Email:  vt_ttcntttt@bacgiang.gov.vn